Patentdomstolen og Adobe Indesign kurser

Patentdomstolen, Folkeafstemningen og Adobe Indesign kurser

Folkeafstemningen om patentdomstolen var nødvendig, da Danmark afgiver suverænitet jævnfør Grundlovens paragraf 20. Og der var ikke et 5/6 flertal i Folketinget for lovforslaget om aftalen. Folkeafstemningen var ikke en afstemning om den fælles europæiske patentdomstol som sådan, da denne øjensynligt vil blive oprettet hvad enten Danmark tilslutter sig aftalen om oprettelsen eller ej. Danmark ville tiltræde patentdomstolsaftalen, medmindre et flertal stemte imod, og at dette flertal udgjorde mindst 30 procent af alle stemmeberettigede.

På selve valgdagen var der 4.124.696 stemmeberettigede, hvoraf 2.303.783 valgte at stemme, svarende til en stemmeprocent på 55,85. Blandt de afgivne stemmer var 83.879 dog blanke eller ugyldige, hvorfor kun 2.219.904 stemmer reelt talte med. På disse var der på 1.386.881 sat kryds ved ja, mens 833.023 havde kryds ved nej. Der var således et flertal på 62,5 % mod 37,5 % af de gyldige stemmer for tilslutning. Den ovennævnte 30 %-regel blev således ikke relevant idet 1.237.491 af de afgivne stemmer skulle have sat kryds ved nej, eller 55,7%. I følge InfoMedia anvendte ja-siden 13 gange så mange penge på annoncering i aviser som nej-siden.

Patent Eksemplet med InDesign Kurser

Der var her tale om et registreret og indarbejdet brand - Adobe. Der blev udbudt mange InDesign kurser herunder, og ikke mindst i Danmark blev der udbudt særligt et InDesign kursus af interesse. På dette InDesign kursus lærer du at lave visuelle produkter, der kan styrke virksomhedens kommunikation. Du vil blandt andet prøve kræfter med design af enkelt- og flersidede dokumenter, herunder bannere samt en mindre brochure. Og du vil opbygge et kendskab til programmet og dets vigtigste funktioner gennem praktisk erfaring, så du har de bedste forudsætninger for at arbejde videre med grafisk design efter kurset.

Om InDesign kurset

På dette InDesign kursus lærer du, hvordan du importerer og arbejder med billeder og grafik på den mest hensigtsmæssige måde. Lær hvordan du kan kontrollere kvaliteten af dine billeder og grafik, så du opnår det bedste resultatet, når dit dokument skal lægges online eller sendes til tryk.