Bureaukrati og gebyrer ved JA eller NEJ

Patentdomstol.eu har herunder sammenlignet forskellen i forhold til bureaukrati og gebyrer i tilfælde af hhv. et JA eller et NEJ.

ref-legend Med i enhedspatent og patentdomstol.
nonepo-legend National ansøgning om patent i hvert enkelt land (+ Tyrkiet, ej farvet).
ref-legend Irland skal også have folkeafstemning, men medtælles som JA
JA NEJ
Patent i alle EPO medlemslande opnås ved a) Ansøgning om Enhedspatent og b) 13 nationale ansøgninger. Patent i alle EPO medlemslande opnås ved a) Ansøgning om Enhedspatent og b) 14 nationale ansøgninger.
Enhedspatent bliver automatisk gyldigt i Danmark. Danske- og udenlandske virksomheder, der ønsker patent i Danmark skal ansøge og betale gebyr.

Bureaukrati ved NEJ

Danske virksomheder, der ønsker dansk patent, skal udfylde en ansøgning på 2 sider, hvoraf halvdelen er kontaktoplysninger og vedlægge deres eksisterende dokumenter. Se ansøgningen her.

Gebyrer ved et NEJ

Ansøgningsgebyr og gebyr for efterfølgende udstedelse af patent er 5.850 kroner. Se prisliste her. Se også patentdomstol.eu‘s tidligere dækning af prisforskellen her.

Nye patenter ved et JA

Pga. ovenstående bureaukrati og gebyrer bliver under 10% af europæiske patenter valideret (dvs. gyldige) i Danmark.

Der er pt. cirka 48.000 europæiske patenter gyldige totalt i Danmark, der stammer fra 1993 eller senere. Et patent kan fornyes i op til 20 år såfremt der betales årlige gebyrer.

Et JA betyder 66.700 nye udenlandske patenter automatisk ville få gyldighed i Danmark alene for 2013, uden patenthaveren skulle foretage sig yderligere.

gyldigepatenterjanej

Over 99% af de disse nye europæiske / enhedspatenter vil tilhøre udenlandske virksomheder, der kan anlægge retssager mod danske virksomheder for patentkrænkelser.

Den udenlandske virksomhed kan anlægge sagen i Tyskland, Frankring, England, Bulgarien eller et andet land med en 1. instansdomstol.

Udenlandske virksomheder vil aldrig være tvunget til at bruge en eventuel dansk lokalafdeling af patentdomstolen eller ‘tale dansk’, udover de skal fremsende stævning og patentbeskrivelse på dansk til den sagsøgte virksomhed i tilfælde af et JA.

I tilfælde af et NEJ vil danske virksomheder uden eksport altid skulle sagsøges i Danmark i Sø- og Handelsretten for patentkrænkelser. Altså på dansk foran en dansk dommer.

Yderligere præciseringer

Patentdomstol.eu har på sociale medier forinden offentliggørelse af artikeln diskuteret indholdet med en førende patentekspert, Lars Holm Nielsen, der pt. arbejder for Dansk Industri. På den baggrund præciserer vi derfor at:

  • Uanset om resultatet af folkeafstemningen kan patentansøgninger om nationalt dansk patent til Patent- og Varemærkestyrelsen indleveres på engelsk. Engelsk vil under alle omstændigheder være et krav for at få enhedspatent og der er således ingen yderligere omkostninger til oversættelse.
  • Rådgiveromkostninger er identiske, idet en virksomhed i tilfælde af NEJ blot skal udfylde den danske ansøgning og vedlægge ansøgningen om enhedspatent.
  • Risikoen for parallelle retssager, dvs. en dansk eksportvirksomhed sagsøges samtidigt i f.eks. Tyskland og Danmark (fordi Danmark har stemt NEJ) er ikke-eksisterende. Det skyldes, at den udenlandske virksomhed skal anlægge sag ved Sø- og Handelsretten i Danmark og det tager årevis med syn og skøn, før sagen overhovedet behandles. I Patentdomstolen er det ambitionen, at en sag skal afvikles inden for 1 år, så langsommeligheden i det danske retsvæsen umuliggør en dansk parallel retssag (hvor den udenlandske virksomhed ville være tvunget til at tale dansk foran en dansk dommer og selv bærer alle oversættelsesomkostningerne, hvorfor omkostningerne også ville modvirke dette).
  • Patentdomstol.eu anerkender, at vi ikke har indregnet årsgebyrer/fornyelser i prisen på 5.850 kroner. For de første 3 år koster det 500 kroner pr. år at fornye sit danske patent i tilfælde af et NEJ.  På nuværende tidspunkt er der ingen, der kender de tilsvarende årsomkostninger for enhedspatentet, som i sagens natur må forventes at være påvirket af om Danmark deltager i enhedspatentet eller ej. Vi har ligeledes ikke indregnet ekstragebyrer for sideantal, juridiske krav o.lign, da disse er små og variable og ikke ændrer ved den grundlæggende konklusion.

Patentdomstol.eu betragter indholdet af denne artikel som kendsgerninger.

Følg også patentdomstol.eufacebook, twitter og youtube.