Dansk ja til patentdomstol koster 88 milliarder

Baseret på en revisionsrapport udarbejdet af Deloitte for det polske Finansministerie valgte Polen at stå uden for patentdomstolen. Den danske regering har ikke lavet en tilsvarende analyse og kendte ikke engang til rapporten, da patentdomstol.eu spurgte. Bruger man danske tal for antal patenter og dansk bruttonationalprodukt vil ja til patentdomstolen koste Danmark 88 milliarder.

Bemærk: At Polen har mindre antal patenter end Danmark spiller kun en lille rolle og er indregnet. Ligeledes krænker polske virksomheder et mindre antal patenter end danske. Læs teksten og forstå hvorfor.
Hent Deloitte og andre rapporter her

Opdatering: Se grafisk forklaring på 1 minut her. Derudover: Danskere krænker flere patenter end polakker.

Indtægtssiden ved et ja eller nej

I den danske debat har der alene været fokus på indtægtssiden ved et ja til patentdomstolen. Det er relevant for 0,3% af danske virksomheder, der beskæftiger sig med patenter.

På indtægtssiden er forskellen på et ja eller et nej ubetydelig, som det allerede er afdækket i Jyllandsposten 11. maj. Der er ingen forskel i jobs, de ekstra udgifter ved et patent er 4-5.000 kroner ved et nej og Dansk Industris egen tænketank vurderer at nej samlet koster 16,5 millioner årligt.

Udgiftssiden ved et ja eller nej

Det handler ikke om idéer. Det handler om jura og penge.

Det handler ikke om idéer. Det handler om jura og penge.

Udgiftssiden har ingen set på. På udgiftssiden er over 10 gange så mange patenter, som bliver gyldige i Danmark ved et ja.

Det betyder, at helt almindelige virksomheder vil blive opkrævet licenser for at bruge udenlandske virksomheders patenter, de får omkostninger til advokater der skal undersøge om licenserne er gyldige og til retssager når de ikke betaler. På udgiftssiden er også omkostninger til undersøgelser for patentkrænkelser før et nyt produkt lanceres.

Patentdomstol.eu har tidligere lavet en grafik over fordelingen, som også findes på vores flyer.

Nogle få patentagenter har allerede anerkendt denne øgede risiko, men den er hverken nævnt i den toneangivende ja-kampagne, som føres af Regeringen og Dansk Industri.

Deloitte rapporten

Patentdomstol.eu er via kilder kommet i besiddelse af Deloitte rapporten, der er udarbejdet for det polske Finansministerium.

Hent Deloitte og andre rapporter her

 

Deloitte har lavet det mest grundige arbejde for at afdække omkostninger ved tilslutning til patentdomstolen.

Rapporten vurderer det ville koste Polen 139 milliarder over 30 år at gå med i patentdomstolen. Derfor sagde Polen nej til patentdomstolen efter pres fra polsk erhvervsliv.

Ved at tage højde for markedets værdi (bruttonationalproduktet) og antallet af patenter vil prisen tilsvarende være 88 milliarder for Danmark. Man kan således ikke afvise beløbet på baggrund af, at Polen har et mindre antal patenter end Danmark. Den afgørende faktor er hvor mange patenter de andre har – ikke hvor mange man selv har. For Polen er det 99,9% for Danmark er det estimeret 99,1%.

 

Rapporten er en økonomisk beregning på præcis den folkeafstemning som Danmark afholder 25. maj og forudsætter også oprettelse af en polsk lokalafdeling.

Patentdomstol.eu mener

Dansk tilslutning til patentdomstolen er et politisk projekt, fordi det blev forhandlet under dansk formandsskab. Det vil under alle omstændigheder koste dansk erhvervsliv et 2-cifret milliardbeløb og medføre permanent suverænitetsafgivelse.

Uanset resultatet af folkeafstemningen, så må danske politikere vente med at ratificere en aftale om dansk tilslutning indtil der er lavet en vurdering af de reelle omkostninger for dansk erhvervsliv.

Uanset hvilket parti og kandidat vælgere stemmer på til Europa-Parlamentet skal de stemme nej.

Kræv en dansk økonomisk undersøgelse

Følg os på facebook.