Danske virksomheder krænker patenter 5 gange mere end polske

I Informations dækning af det polske nej kan man læse innovationsprofessor Susana Borrás og Dansk Industri’s Lars Holm Nielsen beskylde Polen for at krænke flere patenter end Danmark. Det er både fordomsfuldt og forkert.

Fakta er, at Deloitte-rapporten anvender ”Study on Caseload and financing of the Unified Patent Court”, der er lavet af DG Internal Market and Services som er en del af Europa-Kommissionen og derfor de officielle tal.

Af denne rapport fremgår tydeligt at Polen har et mindre eller samme antal krænkelsessager i forhold til Danmark.

2014-05-20 16_08_39-draftStudy_re_UPC_Financing_7_11_2011rev.docx (Beskyttet visning) - Word

Polen har dog 1,67 million virksomheder, mens der kun er 300.000 i Danmark. Tager man denne forskel i betragtning, så er danske virksomheder over 5 gange så meget i retssager om patentkrænkelser.

Det skal her bemærkes at cirka 60% af alle sagsøgte for patentkrænkelser frifindes.

Susana Borrás og Lars Holm Nielsen anvender ordet ’bestillingsarbejde’ og angiver krænkede polske følelser som begrundelse. Det var polsk erhvervsliv, der pressede deres politikere til at udarbejde en økonomisk undersøgelse og efterfølgende stå uden for patentdomstolen. Polske politikere var klar til at gå med på samme ufuldstændige grundlag som danske.

Når man taler om ’bestillingsarbejde’, så er det nærliggende at se på de to dansk-udarbejdede rapporter, som Regeringen og ja-siden baserer hele deres argumentation og talmateriale på.

Redegørelse om Patentreformen, der er lavet af Patent- og Varemærkestyrelsen, hvis direktør har en formandspost i EPO.

Og Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the EU, som er lavet af EPO i samarbejde med EU’s Harmoniseringskontor.

Dansk Industris Lars Holm Nielsen har tidligere arbejdet for netop EU og før det for Patent- og Varemærkestyrelsen.

Susana Borrás er professor i ’innovation’ og politik – ikke i økonomi.