På denne side kan du få et overblik over hvor tal fra debatten kommer fra. Grundlæggende er der 3 kilder, der hver især danner grundlag for påstulater. Under hver kolonne kan du hente den relevante rapport, henholdsvis Patentredegørelsen, Dansk Industris tal, Deloitte rapporten og øvrige anvendte tal.

Patentredegørelsen

Lavet af Patent- og Varemærkestyrelsen for Erhvervs- og Vækstministeriet. Patentredegørelsen er det politiske beslutningsgrundlag.

Herfra kommer informationer så som:

 • Begrebet “patentaktive” virksomheder, som er 968 virksomheder.
 • 208.946 arbejdspladser, som er 10% er beskæftigelsen
 • 36,3% af Danmarks eksport kommer fra “patentaktive” virksomheder.
 • 88% af “patentaktive” virksomheder er små og mellemstore virksomheder.

Disse tal anvendes af politikere på ja-siden og f.eks. Dansk Metal.

Patentredegørelsen er ubrugelig som talmateriale, fordi:

 • Der er over 200 flere “patentaktive” virksomheder end virksomheder der har patent (762 stk.)
 • Listen over “patentaktive” virksomheder er hemmelig. Patentdomstol.eu har uden held lavet 3 anmodninger om aktindsigt.
 • Patentredegørelsen medtæller i metode bl.a. universiteterne, hospitalerne, Mærsk, Arla, DONG og Carlsberg.
 • Patentredegørelsens konklusioner er statistiske fejlslutninger.

Hele Patentredegørelsen er således baseret på en logisk fejlslutning i sin metode, udover listen er hemmelig.

Hent Patentredegørelsen

Dansk Industri

Dansk Industris rapport er lavet af EPO (Det Europæiske Patentkontor) i samarbejde med EU’s kontor for harmonisering. Her anvendes begrebet “patentintensive” virksomheder, som DI tidligere har udtalt er cirka 650 (altså alle virksomheder med patent).

Herfra kommer informationer så som:

 • 15,3% af Danmarks BNP kommer fra patentintensive virksomheder.
 • 9,8% af Danmarks beskæftigelse kommer fra patentintensive virksomheder.

Disse tal anvendes af DI og kampagnesiden, letterepatent.dk. Rapporten er 144 sider lang, men man behøver kun at læse side 72 for at vurdere troværdigheden, fordi:

 • Dansk Industri oplyser ikke de tilsvarende tal for andre lande, men disse er f.eks.
 • Bulgarien får 16,2% BNP og 7,4% eksport fra patentintensive virksomheder og har under 1/100 patenter i forhold til Danmark.
 • Luxembourg har over dobbelt så mange patenter som Danmark i forhold til indbyggertal, men får kun 4,3% BNP og 3,3% eksport fra patentintensive virksomheder.
 • Polen har 1/90 patenter i forhold til Danmark og får alligevel 12,9% BNP og 8,1% eksport fra patentintensive virksomheder.

Se patentdomstol.eu’s grafik her.

Hent DIs rapport (s.72/73)

 

Deloitte rapporten

Lavet af revisionsfirmaet Deloitte for det polske finansministerie efter pres fra polsk erhvervsliv.

Rapporten vurderer alene forskellen mellem det vi stemmer om i Danmark.

Væsentlige tal i rapporten

 • Over en million patenter vil blive gyldige i Polen, hvis Polen tilsluttede sig patentdomstolen mod cirka 38.000 ved udarbejdelse af rapporten.
 • Prisen for Polen ville være 52,3 mia PLN (93,4 mia DKK) over 20 år
 • Prisen for Polen ville være 78,1 mia PLN (139,4 DKK) over 30 år.

Man bør lave en specifik rapport for Danmark, men omregnet til danske forhold:

 • Det danske bruttonationalprodukt (BNP) er ca. 64% af det polske.
 • Polen har godt 1/10 patenter i forhold til Danmark, men den relevante faktor er alene hvor mange patenter “de andre” har.
 • Dansk pris for deltagelse kan derfor regnes som relativt til polsk BNP fratrukket 1%, svarende til at Danmark holder sin markedsandel af patenter fra 2013 og yderligere får tilsvarende patenter som Polen.
Dermed bliver prisen for dansk deltagelse i patentdomstolen 88,3 milliarder kroner.
Hent Deloitte-rapporten


Øvrige tal i debatten

Tallet for patentansøgninger anvendes af ja-siden i debatten, da Danmark ligger i top-4 i forhold til indbyggertal. Tallet er et salgstal for EPO og irrelevant, da det ikke matches af tilsvarende tildelte danske patenter. Danmark stod således for 1,3% af alle ansøgninger i 2013 mens Danmark kun fik 0,9% af alle tildelte EP-patenter. På grund af misforholdet har patentdomstol.eu lavet en patentbranche benchmark, der viser Danmark er langt bagefter fagligt.

762 danske virksomheder har i alt 2.871 patenter.

 • Top 10 har 33,23% af patenterne.
 • Top 10% har 66,04% af patenterne.

Dette talmateriale er lavet af Open Knowledge Danmark.