Prisforskel på JA/NEJ til Patentdomstol er maksimalt 5.850 kroner

Patentdomstol.eu følger nu op på beskyldningerne om manipulation i oplysningskampagne af Patent- og Varemærkestyrelsen, der ligger under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Vi kan nu dokumentere, at prisforskellen maksimalt er 5.850 kroner pr. patent svarende til totalt 3,6 millioner årligt eller øgede omkostninger for cirka 6%.

Vi følger her op på to, af de i alt otte punkter, der er de to øverste i henholdsvis JA og NEJ kolonnerne i Erhvervs- og Vækstministeriets liste over konsekvenserne af henholdsvis et JA eller NEJ

Prisforskel 5850 kroner på JA NEJ patentdomstol

Der står:

Hvis Danmark Stemmer NEJ: Vil det fælles patent ikke gælde i Danmark. Danske virksomheder skal derfor ansøge om og betale gebyr for både et nationalt og et fælles patent for at opnå patentbeskyttelse i Danmark og de andre deltagende lande.

Hvis Danmark Stemmer JA: Vil det fælles patent gælde i Danmark. Danske virksomheder kan derfor med én ansøgning og ét gebyr opnå patentbeskyttelse i Danmark og de andre deltagende lande.

PatentOgVaremaerkestyrelsenPriser2014Af Patent- og Varemærkestyrelsens egen prisliste fremgår, at der betales et Ansøgningsgebyr på 3.000 kroner og såfremt patentet tildeles betales yderligere 2.850 kroner. Beløbende er momsfrie.

Beregningen på 5.850 kroner er derfor ligetil og forholder sig alene til forskellen på et JA eller et NEJ, idet Enhedspatentet under alle omstændigheder vil blive dyrere end det nuværende Europæiske Patent.

Den samlede totale omkostning for de knap 300 danske virksomheder, der fik udtaget et Europæisk Patent i 2013 er således 3.550.950 kroner. Disse omkostninger er næppe nogen nævneværdig byrde for Top 10 patenthavere i 2013, der til sammen udtog 39% af alle patenter.

Men for en mindre virksomhed eller privatperson kan en øget omkostning på 6.000 kroner naturligvis også have betydning. Beløbet skal dog sættes i forhold til, at der skal betales for en patentagent, der skal udarbejde patentansøgningen.

Øvrige patentomkostninger

Patentdomstol.eu er i besiddelse af en konkret afregning for en enkel patentansøgning på 62.500 + moms og har en vejledende oplysninger om, at en sådan udarbejdelse minimum koster 25.000 kroner for simple patenter, men sagtens kan løbe op i 100.000 kroner.

Dertil kommer, at patenthaveren skal betale for Enhedspatent. Europa-Parlamentets informationskontor har i en nyhed oplyst, at det vurderes at prisen vil ligge på €4.725 (35.500 kroner), men  patentdomstol.eus research viser, at prisen bestemmes af den Europæiske Patent Organisation (EPO) / Patentdomstolen (UCP) og ikke af Europa-Parlamentet eller Europa-parlamentarikere. Patentdomstolen har ikke oplyst hvad det endelige pris bliver og den vil formentlig være afhængig at antallet af deltagerlande.

Samlet pris for NEJ +6%

Men hvis vi lægger det konkrete patent til grund og den forventede pris på Enhedspatent bliver den totale pris 98.000 kroner. Prisforskellen på et JA eller et NEJ er dermed 6%, men det vil fortsat være frivilligt om virksomheden vil optage et nationalt patent.

Patentdomstol.eu mener Erhvervs- og Vækstministeriets informationsside er manipulerende. Vi har derfor sendt denne artiklen med henblik på at få en kommentar, som vi vil bringe her, når den modtages.

 

Husk at trykke like på vores Facebook side. Når vi får penge til annoncering er dét en stor hjælp.